Adana Ticaret Odası Hizmet Binası

Proje Yeri : Adana / Türkiye

Proje Yılı :  2014

Proje Alanı : 9310 m2

Proje Kullanım Amacı : Hizmet Binası

KONUM;
Adana Ticaret Odası yarışma projesi alanı kentin ana arterlerinden biri olan Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Hava alanına yakın bir mesafede bulunan arazi şehrin merkezine geçiş güzergahı üzerindedir. Kamusal kullanıma açık olan bina, kentlinin gözünün önünde sürekli görecekleri bir bina olarak karşımıza çıkmaktadır. Araç ulaşımına elverişli bir pozisyonda yer alan arazi, yaya kullanımı açısından bulvar üzerinde yer aldığından bir geçiş güzergahındadır.  Kentte yaşayanları binanın içine çekmek ve kamusal kullanımı artırmak, proje tasarımında çıkış noktalarımızdan biridir.
TASARIM;
Adana Ticaret Odası Hizmet binası tasarımında verilen ihtiyaç programı doğrultusunda farklı işlevlerde yer alan birimlerin bir arada konumlanması istenmektedir. Bu doğrultuda kentlinin kamusal alanları daha işlevsel kullanmaları, birimlerin birbiri ile bağlantı sağlamaları ve farklı zaman dilimlerinde kullanabilmeleri için 2 kütle tasarımı yapılması öngörülmüştür. Bu kütleler 1. Kat seviyesinde birbirine bağlanarak, birimler arası ulaşım imkanı sağlanmıştır. İki kütle bloğunun arasında oluşturulan sokak ile hem kentlinin binanın içinden geçerek binayla bütünleşmesi sağlanması öngörülmüş hem de konferans salonu önünde yarı açık sergi salonu ve fuaye alanı ile kullanıcıların kamusal alanları aktif kullanmaları hedeflenmiştir.
KÜTLESEL YAKLAŞIM;
Binanın kurgusu tasarlanırken,
– Sokak algısı oluşturuldu
– Kullanıcıların kamusal alanları daha aktif kullanmaları sağlandı
– Engelli erişimini göz önüne alındı.
Bu ana fikirler doğrultusunda kütle formu oluşturulurken fonksiyonların birbirleri ile ilişkilendirilmesi sağlandı. Binanın cephesi genel hatları ile şeffaf tasarlandı. Bina cephesinde simetrik olmayan dikmeler ile cephe hattında hareketlilik oluşturuldu. Bina kütlesinde ana çekirdek aksının iki kütlenin ortasında konumlanmasıyla hem binanın rüzgar etkisi ile iklimlendirilmesi sağlandı hem de gölge etkisiyle sokağı kullanan kullanıcıların güneşli günlerde sığınacakları bir sanat sokağı oluşturuldu.
FONKSİYONELLİK;
Temel ihtiyaç olarak kamusal yapıyı barındıran Adana Ticaret Odası mimari projesi, ofis hizmetlerinin yanında konferans, eğitim, sergi, restoran gibi farklı işlevlere hizmet verecek şekilde tasarlanması istenmiştir. Proje kurgusunda oluşturulan kütlelerden biri bu amaçlara yönelik olarak tasarlanmıştır. Binanın yatay sirkülasyonu ve birimler arası geçişin rahat algılanacak şekilde biçimlendirilmesiyle kullanıcıların binayı tanımaları ve anlamaları
kolaylaştırılmıştır.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK;
Binanın güneş ışığından maksimum faydalanabilmesi için doğu cephesinde bulunan kütle dış bükey olarak tasarlanmıştır. Binanın cephesinde kullanılan LOW-E yalıtımlı camlar kullanılmıştır. Böylece geri dönüşüm için binanın kendi enerjisini üretebileceği sistem entegre edilmiştir. İki kütle şeklinde tasarlanan binanın arasında oluşturulan sokak ile rüzgarın bina içinden geçmesini, böylece binanın iklimlendirilmesi sağlanmıştır.